KOŁO PZW "NAD CZARNĄ" W STASZOWIE OKRĘG PZW KIELCE 2016

Idź do spisu treści

Menu główne

AKTUALNOŚCI 2008-11DZIAŁALNOŚĆ KOŁA ROK 2008-2011

9.01.08 Posiedzenie Zarządu Koła
6.02.08 Posiedzenie Zarządu Koła
10.02.08 Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

16.02.08 Posiedzenie Zarządu Koła
18.02.08 Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW Kielce
19.02.08 Spotkanie delegacji Koła z Burmistrzem
Miasta i Gminy i Staszów
4.03.08 Spotkanie Prezesa Koła
w Urzędzie Miasta i Gminy
14.03.2008 - Posiedzenie Zarządu Koła
19.03.2008 - Zakup ryb
karp - 150 kg
szczupak - 25 kg.
amur - 20 kg.
29.03.2008 - Rozpoczecie połowu ryb na Zalewie
9.04.2008 - Posiedzenie Zarządu Koła
10.05.2008 - Zawody Spławikowe o Mistrzostwo Koła;
I MIEJSCE - Bator Piotr
II MIEJSCE - Michalak Tadeusz
III MIEJSCE - Skubera Kamil
26.05.2008 Posiedzenie Zarządu Okręgu
28.05.2008 Posiedzeniu Zarządu Koła
28.05-31.05 Porządki na Zalewie w dniach
01.06.2008 Zawody Wędkarskie dla dzieci z okazji
"Dnia Dziecka"-1.06.2008 r.
I miejsce - Kowalska Natalia - 5230 pkt
II miejsce - Opala Michał - 4440 pkt.
III miejsce - Czuba Piotr - 1700 pkt.
IV miejsce - Prostak Jakub - 1040 pkt.
V miejsce - Kubacki Karol - 910 pkt.
VI miejsce - Janke Klaudia - 710 pkt.
VII miejsce - Kowalska Ewelina - 630 pkt.
VIII miejsce - Strzyż Klaudia - 340 pkt.
IX miejsce - Podyma Adrian - 300 pkt.
X miejsce - Jakubik Bartłomiej - 290 pkt.

Pozostałe miejsca zajęli:
11. Miejsce - Chamerski Patryk
12. Miejsce - Olejarczyk Tomasz
13. Miejsce - Bąk Karol
14. Miejsce - Banaś Kamil
15. Miejsce - Walenciak Daniel
16. Miejsce - Urbańska Natalia
17. Miejsce - Szostak Karol
18. Miejsce - Morawski Patryk
19. Miejsce - Wyraz Mariusz
20. Miejsce - Kowalczyk Adrian
21. Miejsce - Pawlik Kacper
22. Miejsce - Serafin Waldemar
23. Miejsce - Bożek Piotr

9.06.08 - Posiedzenie Zarządu Koła
17.06.08 - Udział Prezesa Koła w spotkaniu zorganizowanym
przez RZGW Kraków- odnośnie zagospodarowania wód.
20.06.08 - Ognisko na Zalewiedla dzieci org. przez SDK
30.06.08 - Posiedzenie Zarządu Okręgu
10.07.08 - Posiedzenie Zarządu Koła
12/13.07.08 - Nocne zawody wędkarskie

I Miejsce - Rdzany Waldemar
II Miejsce - Zieliński Szymon
III Miejsce - Wiatrowski Wacław
28.07.08 - Posiedzenie Zarządu Okręgu
5.08.08 - Posiedzenie Zarządu Koła
6.08.08 - Prace porządkowe na Zalewie
24.08.08 - Zawody Wędkarskie o Puchar
Burmistrza M i G
I Miejsce - Opala Łukasz
II Miejsce - Bator Piotr
III Miejsce - Michalak Tadeusz
28.08.08 - Posiedzenie Zarządu Koła
22.09.08 - Spotkanie w Nadleśnictwie Staszów
- dzierżawa zb. „Golejów”
19.09.08 - Spotkanie u Burmistrza Miasta i Gminy
25.09.08 - Posiedzenie Zarządu Koła
4.10.08 - Zakończenie Sezonu Wędkarskiego,
Zalew - Nad Czarną
6.10.08 - Posiedzenie Zarządu Okręgu
21.10.08 - Posiedzenie Zarządu Koła
11.11.08 - Zawody Wędkarskie
„Jesień nad Zalewem” o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy
I Miejsce - Kowalski Grzegorz
II Miejsce - Bator Piotr
III Miejsce - Kownacki Piotr
17.11.08 - Posiedzenie Zarządu Okręgu
27.11.08 - Posiedzenie Zarządu Koła
17.12.08 -- Posiedzenie Zarządu Koła

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA ROK 2009

13.01.09 - Spotkanie delegacji Koła z Prezesem Zarządu,
Dyrektorem Biura Okręgu PZW - Kielce
15.01.09 - Posiedzenie Zarządu Koła.
16.01.09 - Spotkanie z Zarządem Nadleśnictwa Staszów
i Dyrektorem OS i R - ustalenia odnośnie
funkcjonowania zbiorników ‘Golejów”.
18.01.09 - Zawody Podlodowe Koła , Zalew - n/Czarną.
I miejsce - Czerna Jerzy - 740 pkt.
II miejsce - Miodyński Jacek - 450 pkt.
III miejsce - Gawron Krzysztof - 420 pkt.
Pozostali zawodnicy:
Bator Piotr
Kownacki Piotr
Miodyński Jerzy
Sauczek Zdzisław
Snopkiewicz Marek
Wiatrowski Wacław
Karaś Józef
Łebek Eugeniusz
6.02.09 - Posiedzenie Zarządu Koła
16.02.09 - Posiedzenie Zarządu Okręgu 22.02.09 - Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze
4.03.09 - Posiedzenie Zarządu Koła 4.04.09 - Rozpoczęcie połowu ryb na Zalewie
15.04.09 Posiedzenie Zarządu Koła
26.04.09 Zjazd Delegatów Okręgu Kielce
27.04.09 Posiedzenie Zarządu Okręgu
1.05.09 Wernisaż Fotografii Staszowa - na Zalewie
Fundacja Młodzieży Farma
6.05.09 Posiedzenie Zarządu Koła
17.05.09 Zawody Spławikowe o Mistrzostwo
Koła - zb. „Golejów"
Sprzątanie terenu przy zbiornikach „Golejów".
Miesiąc - Maj - spotkania w UM i G Staszów
odnośnie organizacji obchodów „Dnia Dziecka"
- 31.05.05 Zawody Wędkarskie dla Dzieci
z Okazji „Dnia Dziecka" – Zalew Nad Czarną.
2.06.09 Posiedzenie Zarządu Koła
4.06.09 Spotkanie w OS i R, Ośrodek Wypoczynkowy
„Wilga" - przed sezonem wypoczynkowym.
15.06.09 Zamontowanie tablic Koła
przy zbiornikach „Golejów"
16.06.09 Festyn dla dzieci - zakończenie roku szkolnego.
Zalew - Nad Czarną.
Organizator Urząd Miasta i Gminy Staszów.
28.06.09 Zawody Gruntowe Koła - I Tura.
Zbiornik „Golejów".
7.07.09 Posiedzenie Zarządu Koła
12.07.09 Zawody Gruntowe Koła - II Tura .
Zalew - Nad Czarną.
18.07.09 Posiedzenie Zarządu Koła
20.07.09 Spotkanie Prezesa Koła z Burmistrzem
Miasta i Gminy Staszów.
25/26.07.09 Nocne Gruntowe Zawody Wędkarskie Koła .
Zalew - Nad Czarną.
4.08.09 Posiedzenie Zarządu Koła
23.08.09 Towarzyskie Zawody Wędkarskie o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy.
1.09.09 Posiedzenie Zarządu Koła.
6.09.09 ; 8.09.09 Udział Koła w Festynie Ekologicznym
w Bogorii.
Wędkarstwo - sposób na zdrowy wypoczynek ( prelekcje, spotkania.
Prezentacja stoiska Polskiego Związku Wędkarskiego „Nad Czarną"
w Staszowie. Organizator – Gminy Ośrodek Kultury w Bogorii.
6.09.09 Udział drużyny z Koła w Zawodach Rejonowych.
9.09.09 Posiedzenie Zarządu Koła
11.09.09 Sprzątanie terenu przy zbiornikach „Golejów".
27.10.09 Posiedzenie Zarządu Koła
28.10.09 Spotkanie w UM i G – rozwój Kultury w Gminie Staszów
29.10.09 Zakończenie połowu ryb na Zalewie - ognisko.
2.11.09 Spotkanie u Burmistrza M i G Staszów

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA ROK 2010

14.01.10 – Posiedzenie   Zarządu  Koła
14.02.10 – Walne Zgromadzenie  Sprawozdawcze  Koła
17.02.10 – Spotkanie  u Burmistrza  M i G
23.02.10  -  Posiedzenie  Zarządu  Koła
17.03.10  -  Posiedzenie  Zarządu  Koła
7.04.10  -  Posiedzenie  Zarządu  Koła
        15.04.10  -  Sprzątanie  terenu  wokół  zbiorników  „Golejów”.
     16.05.10  -  Spławikowe  Mistrzostwa  Koła:
          I   miejsce  -  Baran  Mirosław
            II  miejsce  -  Michalak  Tadeusz
                  III miejsce  -  Kazimierczak  Grzegorz
4.6.10-  Posiedzenie  Zarządu  Koła
5.6.10-  Rozpoczęcie  połowu  ryb  na  Zalewie – Nad Czarną
20.6.10-  Zawody  Gruntowe
        I Miejsce  - Rdzawy  Waldemar
        II Miejsce  -  Michalak  Tadeusz
                III  Miejsce  -  Kazimierczak  Grzegorz
27.6.10Udział  Koła  w  Festynie – Pan Karp –Rytwiany 2010
16.7.10-  Posiedzenie  Zarządu  Koła
24.7.10-  Nocne  Zawody  Gruntowe
       I miejsce  -  Prostak  Tadeusz
             II  miejsce  -  Ambroziak  Zdzisław
   III miejsce  -  Opala  Łukasz
4.8.10-  Posiedzenie  Zarządu  Koła
5.9.10-  Rejonowe  Zawody  Rejonu  V  - udział  Koła
14.9.10-  Posiedzenie  Zarządu  Koła
25.9.10-  Sprzątanie  terenu  wokół  zbiorników  „Golejów”
29.9.10-  Posiedzenie  Zarządu  Koła
9.10.10-  Zakończenie  połowu  ryb na  Zalewie – Nad Czarną
10.10.10-  Zawody  na  zakończenie  sezonu
           I  Miejsce  -  Ptak  Andrzej
            II  Miejsce  -  Opala  Łukasz
                III  Miejsce  -  Miodyński  Jacek
18.10.10Posiedzenie  Zarządu  Okręgu
29.10.10Posiedzenie  Zarządu  Koła
20.11.10  Zawody  o  Puchar  Burmistrza  Miasta  i  Gminy   z  okazji
                otwarcia  Zalewu po renowacji.
       I Miejsce  -  Kownacki  Piotr
          II Miejsce  -  Kownacki  Paweł
            III Miejsce  -  Michalak  Tadeusz
30.11.10  -  Posiedzenie  Zarządu  Koła

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA ROK 2011


12.I.  Posiedzenie  Zarządu Koła                                                                                                
13.II   Walne Zgromadzenie   Sprawozdawcze  Koła
16.II  Posiedzenie  Zarządu  Koła
Odnowa strony www
6.III. -  Udział  Członka  Zarządu  Okręgu, Prezesa  Koła
 w  Walnym  Zgromadzeniu  Sprawozdawczym  Koła  PZW
 w  Daleszycach.
15.III. -  Posiedzenie  Zarządu  Koła
21.III. -  Spotkanie  u  Burmistrza  M i G  -  dzierżawa  Zalewu.
26.III. -  Sprzątanie  terenu  przy  zbiornikach - „Golejów”
             1)  Nagórka  Bogdan
             2)  Ptak  Andrzej
             3)  Karaś  Józef
             4)  Łebek  Eugeniusz
             5)  Miodyński  Jacek
             6)  Kazimierczak  Grzegorz
             7)  Bąk  Karol

30.III.   Zarybianie  zb. w  Golejowie  i Zalewu – Nad  Czarną.
2.IV.   Otwarcie sezonu wędkarskiego 2011 - Zalew Nad Czarną.
5.IV. -  Posiedzenie  Zarządu Koła
28.IV -  Posiedzenie  Zarządu  Koła
14.V. -  Spławikowe  Mistrzostwa  Koła
       I miejsce - Senior -  Opala  Mateusz
       II miejsce - Kazimierczak  Grzegorz
       III  miejsce - Michalak  Tadeusz  
        I J -  Bąk Karol
25.V. Posiedzenie Zarządu  Koła
2.VI. Posiedzenie  Zarządu  Koła

29.V.  Spławikowe  zawody  z  okazji „Dnia Dziecka”

I  miejsce – Opala  Michał
II  miejsce  -  Główczyński  Karol
III  miejsce  -  Kazimierczak  Karol
IV  miejsce  -  Janke  Klaudia
V  miejsce  -  Chamerski  Patryk
VI  miejsce  -  Kownacki  Piotr
VII  miejsce  -  Dalka  Patryk
VIII  miejsce  -  Marzec  Jacek
IX  miejsce  -  Karcz  Wiktor
X  miejsce  -  Prostak  Jakub

Pozostali  uczestnicy  zawodów

-  Kownacka  Julita
-  Chałoński  Sebastian
-  Halota  Erwin
-  Witek  Natalia
-  Wiatrowska  Gabrysia
-  Suchojad  Konrad
-  Łyszcz  Karolina
-  Wąs  Michał
-  Kuca  Olaf
-  Stefański  Klaudiusz
-  Stefański  Brian
-  Dul  Martyna    

4.VI.2011 Ogłoszenie konkursu fotograficznego.
12.VI.2011 Spławikowe Mistrzostwa Koła
z okazji 60 - lecia Koła PZW "Nad Czarną"
Wyniki:
I miejsce - Kazimierczak Grzegorz  6050
II miejsce - Bąk Karol (Junior) 5680
III miejsce - Opala Mateusz 3400
IV miejsce - Michalak Tadeusz 3090
V miejsce - Boś Krzysztof 2690
VI miejsce - Opala Łukasz 2500

Wszystkie wyniki Galeria 3 Zawody 60 lat Koła

12.06.11 - Zawody  Spławikowe  z  okazji  60-lecia powstania Koła
I miejsce  - Kazimierczak  Grzegorz
II -  Bąk  Karol
III  - Opala  Mateusz
IV  -  Michalak  Tadeusz
V  -  Boś  Krzysztof
VI  -  Opala  Łukasz

15.06.11 - Zarybianie  akwenu  - Nad  Czarną

26.06.11  -  Gruntowe  Zawody  Członków  Koła
  I  miejsce  -  Kazimierczak  Grzegorz
  II  -  Janke  Waldemar
  III  -  Opala  Łukasz
  IV  -  Skubera  Stanisław
  V  -  Kos  Adrian
  VI  -  Michalak  Tadeusz

28.06.11 - Zarybianie  akwenu  Zalewu – Nad  Czarną
5.07.11 -  Posiedzenie  Zarządu  Koła.
28.7.11  Posiedzenie  Zarządu  Koła
4.8.11  Zakup  ryb
11.8.11  Posiedzenie  Zarządu  Koła
1.9.11  Zakup  ryb
16.9.11  Rozpoczęcie  remontu  dachu  „Rybałówki”.
23.9.11  Posiedzenie  Zarządu  Koła
27.9.11  Zakup  ryb
1.10.11   Sprzątanie  terenu  wokół  zbiorników -  „Golejów”
8.10.11   Zarybianie  zbiorników  rybą  z  Z.O.
8.10.11   Zakończenie  połowu  ryb  na  Zalewie
9.10.11   Zawody  wędkarskie  na  zakończenie  sezonu  węd. na  Zalewie
17.10.11   Zakup  ryb
18.10.11   Zakup  ryb
24.10.11   Posiedzenie  Zarządu  Koła
25.10.11    Wapnowanie  wody  na  Zalewie
11.11.11    Zawody  wędkarskie  o  Puchar  Zarządu  Koła
12.12.11   Posiedzenie  Zarządu  Koła


     

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego stat4u