KOŁO PZW "NAD CZARNĄ" W STASZOWIE OKRĘG PZW KIELCE 2016

Idź do spisu treści

Menu główne

ARTYKUŁY

Opis połowu amurów nadesłany przez kolegę Wiesława.

„ Lipiec to czas na piękne Wiślane amury.
Jak co roku rozpocząłem nęcenie (sypka pachnąca
słodkościami, kukurydza + sypka zanęta) na parę
dni przed zasiadką. Łowię w jednym i tym samym
miejscu od paru lat. Pierwsi nad wodą byli mój syn
Szymek z moim bratem Sławkiem Nad wodę przyjechali
2003.07.05 o godzinie 17.00, ja dotarłem o godz. 23.00
zaraz po zakończeniu pracy.
W nocy nic się nie działo oprócz tego, że niżej łowiący
od nas wędkarze z Tarnowa mieli branie na kukurydzę.
Po krótkim holu pękł przypon ! W moim stanowisku
pierwsze branie miałem już o godzinie 4.20 i efekt podobny
jak u sąsiadów. Krótki hol i pęknięcie przyponu! Łowię
na żyłki 0.30 mm a przypon 0.28! Amur zszedł
mi przy samym brzegu praktycznie przy podbieraku.
Ważne jest to, iż amury są w łowisku (!!!)
Zaraz po holu donęcamy łowisko ,na efekty nie czekamy
długo !! Godzina 6.40 i jest odjazd na wędce syna. Po wędce
widać, że to spora sztuka ale syn jako doświadczony
wędkarz mimo młodego wieku (!!)pięknie walczy z rybą.
Po 25 min. holu piękny amur jest w podbieraku: waga
wskazuje 12 kg przy 97 cm długości. Po godzinie 10.00
psuje się pogoda, gęste chmury i przelotne opady deszczu
nie nastrajają optymistycznie. O godzinie 12.00
ja zwijam się - muszę iść do pracy na 14.00. Mój brat
z synem wytrzymują do godziny 16.00 i są zmuszeni
w bardzo silnym wietrze składać mokre
namioty i sprzęt. Szkoda tylko, że pogoda nie dopisała,
ale mamy nadzieje
iż jeszcze połowimy w tym tygodniu.

Z wędkarskimi pozdrowieniami Wiesław Strzyż
Połaniec 2003”

Pogadanka wygłoszona przez Pana Prezesa S. Jastrząb
na spotkaniu wędkarskim z młodzieżą w Gimnazjum nr 2
W Staszowie z okazji Festiwalu NaukiMgr Stanisław Jastrząb
Festiwal Nauki
„Zrozumieć świat”

„Zrozumieć świat” – od czego rozpocząć rozumowanie?
Spróbujmy od pytania: co to jest świat?
Albo jeszcze szerzej co to jest wszechświat?
Kto spróbuje odpowiedzieć na to pytanie?

Świat, to wszystko co nas otacza!

We wszechświecie wyróżnić możemy:
Makro-świat tj:
galaktyki, gwiazdy, planety i inne ciała niebieskie
Mikro-świat tj: atomy, cząsteczki, tkanki, komórki, geny itd.
Aby poznać świat – kosmos tj wszystko co nas otacza,
musimy mieć do tegoodpowiednie narzędzia.
Tymi narzędziami są nauki, nauki o przyrodzie martwej
i nauki o przyrodzie żywej.

Życie- organizmy – człowiek
Życie to podstawa właściwości organizmów
roślinnych i zwierzęcych.Ta właściwość wyróżnia organizmy
żywe od przyrody martwej, nieożywionej.
Organizmy składają się z komórek, w których zachodzą
bez przerwy procesy związane z przemianą materii
tzw. metabolizm.
Wśród żyjących organizmów znajdziemy jeden
z gatunków świata wyróżniający się wśród innych
najwyższym rozwojem psychiki i życia społecznego,
jedyny posiadający kulturę i zdolny do jej tworzenia.

Tym organizmem jest CZŁOWIEK !
Według nauk przyrodniczych człowiek należy do:
Typu – strunowców
Podtypu – kręgowców
Gromady – ssaków
Rzędu – naczelnych
Rodziny – człowiekowatych.

CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO – EKOLOGIA

Człowiek, aby żyć w swoim środowisku musi tkwić!
Przez środowisko rozumiemy ogół czynników
mających bezpieczne znaczenie dla życia
i rozwoju organizmu.

Rozróżniamy środowiska:
-lądowe
-wodne
-powietrze
oraz środowiska leżące na ich stykach
np. między lądem a wodą.
Nauka o środowiskach nosi nazwę – EKOLOGIA.

Głównym i najogólniejszym praktycznym znaczeniem
badań ekologii jest stosowanie osiągnięć ekologii
w ochronie naturalnych zasobów przyrody.
Ekologia jako nauka o gospodarce przyrody
może i powinna wskazywać człowiekowi
drogi zabezpieczenia się przed ujemnymi konsekwencjami
eksploatacji dóbr naturalnych i całej gospodarki ludzkiej.
Na ekologii opiera się cała gospodarka rybacka, łowiecka,
łąkowa i leśna.
Dbanie o zachowanie ekosystemów jest obowiązkiem
każdego człowieka.

REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA

Rewolucja przemysłowa, która z jednej strony przyczyniła
się do rozwoju cywilizacji, to z drugiej strony
spowodowała poważne zniszczenia w środowisku naturalnym.
Zanieczyszczenia wody i powietrza w różnych
częściach świata spowodowało wymarcie wielu
wrażliwych organizmów np. ptaków, zwierząt,
ryb i innych organizmów.
Nieustannie rozrastają się miasta, sieci dróg
– zajmujące tereny niegdyś zalane przez wody
obfitujące w ryby i różne organizmy zwierzęce i roślinne.
Nadmierne nawożenie pólsztucznymi środkami chemicznymi,
odwracanie biegu rzek, przegradzanie naturalnych cieków
tamami powoduje zniszczenie środowiska, życia
organizmów w rzekach, jeziorach,
a nawet morzach.
To samo dotyczy środowiska atmosferycznego.
Z kominów fabryk, z rur wydechowych
samochodów każdej chwili unosi się do powietrza tony spalin.

Czy tak musi być?

OCHRONA PRZYRODY

Dbajmy więc o czystość powietrza i środowisk wodnych.
Tlen i woda to dwie substancje, bez których nie ma życia.
Aby żyć, zdrową wodę trzeba pić!
Woda źródłem życia!
Woda jest jednym z najważniejszych i najbardziej
rozpowszechnionym związkiem chemicznym;
znajduje się w stałym obiegu w przyrodzie pod wpływem
energii słonecznej (tworzenie pary) i siły ciężkości (deszcz).

Elementy składowe krążenia wody w przyrodzie to:
opady atmosferyczne, odpływy i parowanie.
Woda zajmuje 2/3 powierzchni Ziemi!
Żywy organizm zwierzęcy zawiera 60 – 90 % wody!

WODA – WYJĄTKOWA SUBSTANCJA

Woda jest wyjątkowym środowiskiem. Cząsteczka wody składa
się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu
wodaa jest jedyną substancją, która występuje
na Ziemi w trzech stanach skupienia:
w gazowym, ciekłym i stałym.
Woda jako jedyna ma pewną wyjątkową właściwość:
jej gęstość jest największa
w temperaturze wyższej od temperatury zamarzania
odpowiedni 0 – 4 stopni Celsjusza –

w fizyce określa się tę właściwość jako anomalną
rozszerzalność wody.
Ma to decydujące znaczenie dla organizmów żyjących
w wodach, a w szczególności dla ryb.
Dzięki tej właściwości lód pływa po powierzchni wody,
tworząc warstwę izolującą,
a pod lodem ryby pływają w wodzie o temperaturze
do 4 stopni Celsjusza. Inną właściwością jest, że promieniowanie
słoneczne przedostaje się do wewnętrznych
warstw wody dostarczając energii potrzebnej roślinom
do fotosyntezy, której produktami są roślinna materia
organiczna i życiodajny tlen.

I jeszcze jedna właściwość wody.
Woda lepiej niż powietrze przewodzi fale dźwiękowe.
Prędkość dźwięku w powietrzu
wynosi 340 m/s , a w wodzie 1500 m/s.
Dzięki tej właściwości ryby odbierają drgania,
a ponadto świat podwodny nie jest cichy,
mimo iż robi na nas takie wrażenie.
Wody rozbrzmiewają ogromną różnorodnością dźwięków,
których większość wydawana jest przez ryby.

RYBY

Na świecie istnieje bardzo wiele różnych środowisk
zamieszkałych przez ryby :
od najmniejszych potoczków, aż po bezkresne
przestrzenie oceanów.

Siedliskami ryb są:
potoki,
rzeki,
stawy,
zalewy,
morza i oceany.
Wyróżniamy więc ryby morskie i słodkowodne.
Ryby słodkowodne występujące w naszym regionie to:
amur biały, boleń, brzana, brzanka, certa, jazgarz, jaź,
jelec, karaś, karp, kiełb, kleń, krąp, leszcz, lin, miętus, okoń,
płoć, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany, sandacz,
sieja, sum, sumik karłowaty, szczupak, świnka, tołpyga,
ukleja, węgorz, wzdręga.


Budowa ryb:
-płetwy
- naskórek i łuski
- szkielet, czaszka, kręgosłup
- mózg i zmysły ( węch, wzrok, smak)
linia boczna.
Ochrona ryb stanowi część programu ochrony
środowisk wodnych.
Podstawowym warunkiem prawidłowego gospodarowania
jest znajomość danego zbiornika lub cieku i żyjących
w nim organizmów. Badania biologiczne pozwalają
określić zasoby pokarmowe ryb, a analizy i pomiary mówią
o właściwościach fizykochemicznych wody.
Jednym z działań mających na celu ochronę ryb jest racjonalny
odłów, który umożliwia optymalny wzrost populacji ryb.
Odławiając część ryb, zmniejsza się ich liczebność,
co umożliwia wzrost rozrodczości i odmłodzenie populacji.
Mówiąc po gospodarsku: aby mieć ryby w akwenie
trzeba o nie dbać.
...
Tematy poruszone na spotkaniu.
1.Budowa wędki:
- wędzisko
- kołowrotek
- żyłka
- haczyk
- ciężarki
2. Wiązanie haczyków – pokaz.
3. Krótka historia Koła PZW „Nad Czarną” w Staszowie.
4. Regulamin sportowego połowu ryb.
5. Rzuty wędką – pokaz.
6. Dziecięce zawody wędkarskie z okazji „DNIA DZIECKA”

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego stat4u