KOŁO PZW "NAD CZARNĄ" W STASZOWIE OKRĘG PZW KIELCE 2016

Idź do spisu treści

Menu główne

OGŁOSZENIA

O G Ł O S Z E N I E !!!
    Poszukujemy kandydatów na sędziów  
   wędkarskich.
Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się
do Zarządu Koła „Nad Czarną”
osobiście lub telefonicznie – 512184670.

------------------------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE


ZARZĄD KOŁA „NAD CZARNĄ” INFORMUJE KOLEGÓW
WĘDKARZY, ŻE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 22 WALNEGO ZGROMADZENIA
SPRAWOZDAWCZEGO Z DNIA 14 LUTY 2010 ROKU;
„ OD 2011 ROKU POBIERAĆ DODATKOWO PO 10 ZŁ PRZY OPŁACIE
KARTY NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ KOŁA - ZALEWU NAD CZARNĄ
I ZBIORNIKÓW „GOLEJÓW”.


ZWOLNIĆ Z OPŁAT MŁODZIEŻ DO LAT 16.

Zarząd Koła.

------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

ZARZĄD KOŁA PZW "NAD CZARNĄ"
POSZUKUJE ZDJĘĆ, CZASOPISM, ARTYKUŁÓW
LUB INNYCH RZECZY, NA TEMAT POWSTANIA
KOŁA WĘDKARSKIEGO W STASZOWIE.
OSOBY POSIADAJACE TAKIE DOKUMENTY LUB WIADOMOŚCI
NA W/W TEMAT PROSZONE SĄ O KONTAKT
Z PREZESEM KOŁA
TEL.: 512 184 670

------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE OD ADMINA

Dla zainteresowanych otrzymywaniem wiadomości o nowościach na stronie www.nadczarna.org ,
informacjach o zawodach, wydarzeniach
proszę na adres admin@nadczarna.org przysyłać
adresy e-mail do Newsletter-a.
czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej dla prenumeratorów.
Adam Nagórka

----------------------------------------------------------------------------Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego stat4u