KOŁO PZW "NAD CZARNĄ" W STASZOWIE OKRĘG PZW KIELCE 2016

Idź do spisu treści

Menu główne

SKŁADKI 20172017
    
     I.
SKŁADKA CZŁONKOWSKA


1. podstawowa

  
86,-
 2. ulgowa     43,-

 
- młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
- członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,
- mężczyźni od 65 roku życia,
- kobiety od 60 roku życia
3. uczestnik - do lat 16

   22,-


 4. członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami     22,-
    
      II.
SKŁADKA CZŁONKOWSKA ROCZNA na ochronę i zagospodarowanie wód pełna
1. podstawowa


 
 96,-

 2. ulgowa     56,-
 3. uczestnika - do lat 16     26,-
    
     III. WPISOWE
 1. członka zwyczajnego PZW
   25,-
 2. uczestnika - do lat 16     12,-
    
      IV. LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA       5,-
    
    
       V. SKŁADKA OKRESOWA dla członków PZW
 
- 1 dniowa                              20,-
  
    
      VI.
- 3 dniowa                          40,-  
  
OPŁATA OKRESOWA DLA NIEZRZESZONYCH
- 1 dniowa     
- 3 dniowa -
   35,-
   75,-


1. Sładka członkowska roczna na ochronę i zagospodarowanie wód upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych i górskich. Wnoszący składkę roczną na ochronę i zagospodarowanie wód otrzymuje dokument „Zezwolenie na amatorski połów ryb" opatrzony hologramem. Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2017 r. Druk jest bezpłatny.
2. Składkę członkowską roczną uczestnika uprawnionego do swego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Składka ta upoważnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych w całym kraju.
3. Składkę roczną ulgową opłacają: odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, studenci i młodzież szkolna w wieku od 16 do 24 lat, mężczyźni od 65 roku życia, kobiety od 60 roku życia (w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek).
4. Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami zwolnieni są z opłaty składki rocznej na ochronę i zagospodarowanie wód, Członkowie Honorowi zwolnieni są ze składki członkowskiej oraz składki rocznej na ochronę i zagospodarowanie za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
5. Ulgami nie są objęte składki okresowe dla członków PZW  jak również opłaty dla niezrzeszonych.
6. Składki okresowe i opłaty dla niezrzeszonych upoważniają do wędkowania na wodach nizinnych i górskich. Wnoszone są wyłącznie w formie przelewu bankowego, internetowego, aplikacji e-Okoń zamieszczonej na stronie www.pzw.org.pl/kielce lub opłaty dokonanej na poczcie. Dodatkowo wędkarz zobowiązany jest do posiadania wypełnionego druku „Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką" pobranego ze strony internetowej Okręgu PZW Kielce i rejestru połowu zamieszczonego przy druku zezwolenia.
Uchwała Nr 111 Zarządu Okręgu PZW w Kielcach z dn. 17.10.2016 r. obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.
 
                         

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego stat4u